Europejska dyrektywa GSR2: nowy rozdział w bezpieczeństwie drogowym 

Anna Celmer
Content Specialist

Rozporządzenie GSR2, czyli General Safety Regulation, wprowadza liczne nowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa pojazdów, które muszą być spełnione przez producentów. Nowe przepisy nakładają na producentów samochodów obowiązek wyposażenia każdego nowego pojazdu w co najmniej 20 innowacyjnych systemów i elementów zapewniających bezpieczeństwo. Te zmiany obowiązują we wszystkich nowych pojazdach oferowanych na rynkach Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi tych przepisów. 
 
Czym jest rozporządzenie GSR2? 

W rozporządzeniu GSR2 określone zostały wymagania dotyczące: 

 • homologacji typu pojazdów oraz ich układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych pod kątem bezpieczeństwa kierowców, pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego, 
 • homologacji typu pojazdów dotyczącej systemów monitorowania ciśnienia w oponach, efektywności paliwowej i emisji CO2, 
 • homologacji typu nowo produkowanych opon pod względem bezpieczeństwa i wpływu na środowisko. 

Wszystkie nowe pojazdy, zarówno te wprowadzane na rynek, rejestrowane lub dopuszczane do ruchu, jak i wszelkie nowe układy, komponenty oraz oddzielne zespoły techniczne, które są wprowadzane do obrotu lub dopuszczane do ruchu, posiadają odpowiednią homologację zgodnie z wymogami rozporządzenia GSR2. 
 
Producenci mają zadbać także o to, by pojazdy, układy, komponenty i oddzielne zespoły techniczne spełniały szczegółowe wymogi techniczne i były zgodne z procedurami badań określonymi w aktach delegowanych. Ponadto muszą one odpowiadać jednolitym procedurom i specyfikacjom technicznym ustalonym w aktach wykonawczych na mocy tego rozporządzenia, obejmującym m.in.: 

 • urządzenia przytrzymujące, testy zderzeniowe, integralność układu paliwowego oraz bezpieczeństwo elektryczne wysokiego napięcia, 
 • ochronę niechronionych uczestników ruchu drogowego, widzialność i widoczność, 
 • konstrukcję podwozia pojazdu, system hamulcowy, opony i układ kierowniczy, 
 • komponenty przyrządów pokładowych, układu elektrycznego, oświetlenia pojazdu oraz zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem, w tym przed atakami cybernetycznymi, 
 • zachowanie kierowcy oraz działanie układów, 
 • ogólną budowę i cechy pojazdu. 

Obowiązkowe technologie obejmują: 

 • automatyczne hamowanie awaryjne (AEB), 
 • system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDWS), 
 • asystent dostosowania prędkości (SAA), 
 • ochrona pasażerów w przypadku zderzenia bocznego, 
 • elektroniczna kontrola stabilności (ESC).

Jaki jest cel rozporządzenia GSR2 i kiedy zostanie wprowadzone? 
Celem jest maksymalne zmniejszenie liczby ofiar w wypadkach drogowych. Jest to kontynuacja poprzedniego rozporządzenia GSR1, które zostało wprowadzone w lipcu 2022 roku, nakładając obowiązkową „listę homologacyjną” dla zupełnie nowych modeli samochodów. Teraz ta lista, znana również jako „lista rejestracyjna”, zostanie rozszerzona także na starsze modele produkowane od kilku lat. Mimo że ceny pojazdów mogą wzrosnąć, eksperci uważają, że dodatkowe wyposażenie przyniesie ich właścicielom rzeczywiste korzyści. Dodanie tych nowych rozwiązań do niektórych modeli samochodów okazuje się nieopłacalne, dlatego producenci wolą wycofać dany model z oferty i zastąpić go zupełnie nowym.  
 
Przepisy dotyczące obowiązkowego wyposażenia wszystkich nowych pojazdów wejdą w życie 7 lipca 2024 roku. Według Komisji Europejskiej dyrektywa GSR2 może: 

 • zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o 20%, 
 • zmniejszyć liczbę poważnych obrażeń o 10%. 

Dyrektywa GSR2 jest ważnym krokiem naprzód w zakresie bezpieczeństwa drogowego w Europie. Poprawi ona ochronę kierowców, pasażerów i innych użytkowników ruchu drogowego. 

Anna Celmer
Content Specialist
Newsletter
Zapisz się

Sprytny sposób
na handel samochodami w Europie

Od analiz rynku do optymalizacji marży – odkryj jak nasz marketplace może rozwinąć Twój biznes.
Spotkajmy się i wspólnie rozwińmy Twój biznes!
Idź do platformy