Rewolucja mobilności firmowej w Polsce i Europie 

Anna Celmer
Content Specialist

Branża mobilności firmowej w Polsce stoi u progu rewolucyjnych zmian napędzanych przez rosnącą świadomość ekologiczną, postęp technologiczny oraz nowe modele biznesowe. Raport „Barometr 2024″* rzuca światło na kluczowe trendy, które kształtują przyszłość zarządzania flotami pojazdów i mobilnością pracowników w polskich firmach na tle danych europejskich.  

Dynamiczny rozwój polskich flot 
Według ankiety, 92% polskich firm przewiduje, że liczba pojazdów w ich flotach pozostanie na tym samym poziomie lub wzrośnie w ciągu najbliższych trzech lat. Niemal 30% firm planuje powiększenie swojej floty, podczas gdy tylko 6% rozważa jej zmniejszenie. Polska znajduje się w czołówce Europy pod względem perspektyw wzrostu flot. TOP 5 w Europie dla flot ogółem to:  
1. Grecja – 42%, 
2. Wielka Brytania – 38%, 
3. Francja – 30%, 
4. Polska – 29%, 
5. Holandia/Rumunia – 27%.  
 
Perspektywy wzrostu flot są szczególnie widoczne zwłaszcza w przypadku pojazdów dostawczych. Aż 39% respondentów deklaruje zamiar powiększenia swoich flot dostawczych w Polsce. Na czele w tym zestawieniu znowu jest Grecja z 46%, drugie miejsce zajmuje Wielka Brytania – 40%, a trzecie Francja – 34%.  

Pojazdy używane są znacznie bardziej popularne w Unii Europejskiej (UE) niż w Polsce. Podczas gdy w Polsce jedynie co czwarta firma korzysta z pojazdów używanych, w Europie robi to ponad 40% firm. Najbliższe trzy lata mogą jednak zmniejszyć tę różnicę, ponieważ 77% polskich przedsiębiorstw planuje w tym okresie korzystać z pojazdów używanych, w porównaniu do 83% firm w UE. 

 
Wzrost znaczenia pojazdów elektrycznych i hybrydowych 

Wzrost popularności elektromobilności w Polsce stabilnie wzrasta, jednak bez gwałtownego skoku. Obecnie 18% firm korzysta przynajmniej z jednego w pełni elektrycznego pojazdu, co oznacza wzrost o 2% w porównaniu z 2023 r. Widoczny jest znaczący skok w tej kategorii wśród dużych firm, gdzie odsetek korzystających z samochodów elektrycznych wzrósł z 16% do 25%. Dodatkowo niemal 40% firm deklaruje, że ich floty obejmują pojazdy z zelektryfikowanymi napędami. Ten wynik plasuje się jednak poniżej europejskiej średniej, która wynosi 59%.  
 
Które firmy najwolniej rezygnują z aut spalinowych? Te największe. W Polsce to redukcja wydatków na paliwo jest najczęstszą motywacją do posiadania aut elektrycznych we flotach – 48% vs. 29% w UE. 

Co z kolei zniechęca floty do wdrożenia aut w pełni elektrycznych?
W Polsce są to czynniki głównie związane z: 
– małą liczbą publicznych punktów ładownia (47%) 
– wyższą ceną zakupu pojazdu (46%), 
– wąskim wyborem modeli (37%). 
 
W UE natomiast powtarza się argument związany z: 
– małą liczbą publicznych punktów ładowania (36%),  
– wyższą ceną pojazdów (33%)  
– brakiem infrastruktury ładowania w domach pracowników (29%).  
 
Co stanowi zachętę do wdrożenia w pełni aut elektrycznych we flocie w Polsce?  
– redukcja kosztów paliwa (48%), 
– mniejszy wpływ na środowisko (44%), 
– poprawa wizerunku firmy (34%). 
 
Z kolei w UE najważniejsze dla firm posiadających floty elektrycznych aut jest: 
– mniejszy wpływ na środowisku (36%),  
– redukcja kosztów paliwa (29%),  
– zgodność z polityką CSR firmy (26%). 

Kolejny punkt badania dotyczył poziomu wdrożenia napędów alternatywnych (BEV, HEV, PHEV) w Europie. TOP 3 kraje to Szwecja (84%), Francja (83%) i Wielka Brytania (82%). Na 18 krajów biorących udział w ankiecie Polska zajęła 15. miejsce, na równi z Finlandią (43%). 

W ciągu trzech lat szacowany udział aut elektrycznych w Polsce nadal będzie w zdecydowanej mniejszości w porównaniu do samochodów spalinowych, które mają stanowić 86% wszystkich pojazdów. W przypadku aut dostawczych ten udział będzie jeszcze większy (91%). Z kolei w UE ponad 40% aut osobowych będzie z alternatywnymi napędami, wśród samochodów dostawczych prawie 30%. 

Alternatywne formy mobilności i wzrost zainteresowania wynajmem 
Alternatywne formy mobilności, takie jak na przykład firmowy car sharing, wspólne przejazdy, car allowance czy wynajem aut lub rowerów, są w Polsce wykorzystywane rzadziej niż w Europie. Tylko 55% firm w Polsce wdrożyła jedno takie rozwiązanie w porównaniu do 79% w UE. TOP 5 w Europie to: 
– Norwegia (90%), 
– Holandia (88%), 
– Niemcy (87%), 
– Szwecja (85%), 
– Wielka Brytania (84%). 
 
W ciągu trzech lat 85% polskich firm deklaruje, że chciałoby korzystać z alternatyw dla auta służbowego, a 92% firm w UE. Największy potencjał widzą w nich działy HR, które traktują mobilność jako formę benefitu pracowniczego. 

Co trzecia polska firma rozważa wykorzystanie usług wynajmu w swojej flocie. Zakup ze środków własnych powrócił na pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych form finansowania samochodów w firmach (35%). Największe powodzenie na wzrost udziału wynajmu jest widoczna w Polsce w przedsiębiorstwach liczących 100-499 pracowników i wynosi 37%. Z kolei w UE taka sama wartość dotyczy firm zatrudniających 500 i więcej pracowników. 

Najważniejsze wnioski z badania 
1. Rozbudowa mobilności firmowej 
29% badanych firm w Polsce (w porównaniu do 24% w UE) planuje zwiększyć swoją flotę samochodową w najbliższych latach. 
 
2. Elektromobilność 
70% firm w Polsce (w porównaniu do 77% w UE) planuje korzystać z zelektryfikowanych samochodów osobowych. 34% z nich zamierza wprowadzić do swojej floty auta w pełni elektryczne. 

3. Auta dostawcze z napędem elektrycznym (eLCV) 
20% firm w Polsce (w porównaniu do 34% w UE) planuje korzystać z elektrycznych samochodów dostawczych, a 4% już je posiada. 

4. Taniej elektrykiem 
48% firm w Polsce (w porównaniu do 29% w UE) wskazuje oszczędności na paliwie jako główny powód wprowadzenia do swojej floty samochodów osobowych z alternatywnymi napędami. 

5. Rośnie zainteresowanie wynajmem 
33% firm w Polsce (w porównaniu do 35% w UE) rozważa korzystanie z długoterminowego wynajmu pojazdów. 

6. Alternatywne formy mobliności 
85% firm w Polsce (w porównaniu do 92% w UE) planuje korzystać z alternatywnych form mobilności, z czego 55% już je stosuje. 
 

 
____________________ 
* Raport “Barometr 2024” przygotowany przez Arval Paribas Group to kolejna edycja wyjątkowego opracowania opartego na szeroko zakrojonych badaniach przeprowadzonych w 30 krajach na pięciu kontynentach. Raport koncentruje się na danych zebranych w Polsce, ukazując je w szerszym kontekście europejskim. Dane zostały zebrane pod koniec 2023 roku. 

Anna Celmer
Content Specialist
Newsletter
Zapisz się

Sprytny sposób
na handel samochodami w Europie

Od analiz rynku do optymalizacji marży – odkryj jak nasz marketplace może rozwinąć Twój biznes.
Spotkajmy się i wspólnie rozwińmy Twój biznes!
Idź do platformy