Digitalizace prodeje automobilů v Evropě  

Anna Celmer
Content Specialist

Téměř 70 % nových automobilů se bude prodávat přímo prostřednictvím online platforem. Vyplývá to z 24. vydání zprávy společnosti KPMG s názvem. ‚Global Automotive Executive Survey‘, která popisuje hlavní trendy v automobilovém průmyslu na celém světě.  

Automobilový průmysl je již mnoho desetiletí jedním z klíčových odvětví evropské ekonomiky, které vytváří téměř 7 % HDP regionu a je přímo či nepřímo zodpovědné za téměř 14 milionů pracovních míst, což představuje 6 % zaměstnanosti v regionu. Podle analýzy společnosti McKinsey v něm působí více než 17 000 společností, včetně dodavatelů na všech úrovních. Navíc téměř 30 % světových automobilových patentů pochází z evropských zemí a hodnota 10 největších evropských automobilových společností dosahuje 200 miliard eur. Polovina z nich jsou nejhodnotnější značky na světě. Zvláštní význam má německý automobilový průmysl, jehož představitelé jsou již řadu let uznáváni jako světová špička v oboru. 

Evropský automobilový průmysl: výzvy digitální transformace  
Evropský průmysl v poslední době zažívá pokles konkurenceschopnosti na globálním trhu. Symbolem tohoto jevu je skutečnost, že německý průmysl ztratil v roce 2022 první místo na světě, pokud jde o počet vyvezených osobních a lehkých užitkových vozidel. Čína se mohla pochlubit vývozem 3 milionů vozidel, zatímco Německo vyvezlo 2,6 milionu vozidel. Z analýzy McKinsey Center for Future Mobility vyplývá, že od roku 2019 ztratili evropští výrobci šest procentních bodů podílu na domácím trhu a pět procentních bodů v Číně. Čínští výrobci mezitím v roce 2022 získali 45procentní podíl na domácím trhu a v letech 2020 až 2022 zvýšili svůj podíl na evropském trhu až osmkrát, i když z nízké úrovně.  

Automobilový průmysl v Evropě čelí výzvám, mezi nimiž hraje klíčovou roli digitalizace prodeje a kontaktu se zákazníky. Podle analýzy dostupných zdrojů musí evropské automobilky v této oblasti dohnat ztrátu, aby splnily rostoucí očekávání spotřebitelů. 

Podle zprávy je evropský kupující nových automobilů s průměrným věkem 58 let zástupcem méně digitalizované generace, zatímco noví hráči na trhu, zejména z Číny, jsou lépe přizpůsobeni potřebám digitálních spotřebitelů, tzv. „digitálních domorodců“. V evropském automobilovém průmyslu má pouze 20 % odborníků na výzkum a vývoj požadované digitální kompetence, což je nejméně dvakrát méně než u nových výrobců elektromobilů.  

Potřeba digitalizace v automobilovém průmyslu  
Automobilový průmysl proto musí zintenzivnit své úsilí o digitalizaci prodeje a kontaktu se zákazníky. Jak upozorňují odborníci, metody prodeje a distribuce v Evropě jsou v současné době zastaralé a spoléhají na tradiční dealerskou síť. Mezitím se růst elektronického obchodování a digitalizace automobilového průmyslu promítá do rostoucích očekávání zákazníků, kteří chtějí snadnější přístup k nákupu dílů a služeb online.  

Je proto nutná komplexní restrukturalizace evropského automobilového průmyslu, která zahrnuje nejen modernizaci technologií, ale také přizpůsobení prodejních a distribučních modelů potřebám digitálního zákazníka. Jen tak budou evropští výrobci schopni účinně konkurovat novým hráčům na trhu, jako jsou čínští výrobci elektromobilů, kteří v Evropě rychle získávají podíl na trhu. 
 

Trend prodeje automobilů online: budoucnost automobilismu  
Podle odhadů automobilového průmyslu bude do roku 2030 téměř sedm z deseti nových automobilů prodáváno přímo prostřednictvím online platforem nebo automobilkami. Klíčovými faktory tohoto trendu jsou rostoucí obliba online nakupování a snaha výrobců zvýšit kontrolu nad prodejním procesem a vztahy se zákazníky. Očekává se, že tato změna modelu distribuce automobilů bude mít významný dopad na celý automobilový ekosystém.  

Mnoho výrobců automobilů již zvažuje prodej dodatečných funkcí a služeb prostřednictvím měsíčních předplatitelských plánů. 

Anna Celmer
Content Specialist
Digitalizace prodeje automobilů v Evropě  
Více záznamů
Blog #CARET Platform Updates 3 Čas na čtení
Nové funkce platformy CARET  

Společnost CARET provedla zásadní aktualizaci své platformy týkající se ziskových marží, výběru nejlepších nabídek a lepší použitelnosti. Společnost CARET, přední evropské B2B tržiště s automobily, dnes oznámila významnou aktualizaci své platformy, která zákazníkům umožňuje činit informovanější nákupní rozhodnutí, maximalizovat zisky a zefektivnit nákupy automobilů.   Ziskové marže: radikální změna ziskovosti!  CARET zavádí revoluční funkci Power Margin, která zákazníkům […]

Anna Celmer
Content Specialist
Přečtěte si více
Blog #Industry Insights 4 Čas na čtení
Evropská směrnice GSR2: nová kapitola v bezpečnosti silničního provozu 

Směrnice GSR2 neboli nařízení o obecné bezpečnosti zavádí řadu nových požadavků na bezpečnost vozidel, které musí výrobci splnit. Nové předpisy vyžadují, aby výrobci automobilů vybavili každé nové vozidlo nejméně 20 inovativními bezpečnostními systémy a prvky. Tyto změny se týkají všech nových vozidel nabízených na trzích EU a Spojeného království. Přečtěte si podrobnosti o těchto předpisech.   […]

Anna Celmer
Content Specialist
Přečtěte si více
Blog #Industry Insights #Informace o automobilovém trhu 4 Čas na čtení
Evropský parlament schválil nové emisní normy pro vozidla 

Poslanci Evropského parlamentu schválili 13. března 2024 nové právní předpisy Evropské unie (EU), které mají snížit emise z osobních automobilů, dodávek, autobusů, nákladních vozidel a přívěsů. Pro lepší pochopení obsahu článku začneme úvodem do tématu – kontextem.   Kontext  10. listopadu 2022. Evropská komise navrhla přísnější emisní normy pro vozidla se spalovacími motory bez ohledu na druh […]

Anna Celmer
Content Specialist
Přečtěte si více
Newsletter
Odběr novinek

Chytrý způsob obchodování s automobily v Evropě

Od analýzy trhu k maximalizaci zisku – zjistěte, jak může naše řešení pozvednout vaše podnikání.
Spojte se s námi a my Vám pomůžeme růst
Registrovat se
Přihlásit se