Cyfryzacja sprzedaży w branży automotive w Europie   

Anna Celmer
Content Specialist

Blisko 70% nowych samochodów będzie sprzedawanych bezpośrednio poprzez platformy online. Tak wynika z 24. edycji raportu KPMG pt. „Global Automotive Executive Survey”, który przedstawia wiodące trendy w branży motoryzacyjnej na świecie. 

Od wielu dekad branża motoryzacyjna jest jednym z kluczowych sektorów europejskiej gospodarki, generując prawie 7 proc. PKB regionu i będąc w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiedzialna za prawie 14 mln miejsc pracy, czyli 6 proc. zatrudnionych w regionie. Funkcjonuje w niej ponad 17 tys. przedsiębiorstw, uwzględniając dostawców na wszystkich poziomach – wynika z analizy McKinsey. Co więcej, blisko 30 proc. światowych patentów motoryzacyjnych pochodzi z krajów europejskich, a wartość 10 największych europejskich firm motoryzacyjnych sięga 200 mld euro. Połowa z nich to najcenniejsze marki na świecie. Szczególne znaczenie ma niemiecki przemysł motoryzacyjny, którego reprezentantów przez wiele lat uznawano za światowych liderów branży. 

Europejska branża motoryzacyjna: wyzwania cyfrowej transformacji 
W ostatnim czasie europejska branża doświadcza spadku konkurencyjności na globalnym rynku. Za symbol tego zjawiska uznać można utratę przez przemysł niemiecki w 2022 r. pierwszego miejsca na świecie pod względem liczby eksportowanych samochodów osobowych i lekkich aut dostawczych. Chiny mogły się pochwalić eksportem 3 mln pojazdów, gdy Niemcy 2,6 mln. Analiza przeprowadzona przez McKinsey Center for Future Mobility pokazuje, że od 2019 r. europejscy producenci stracili sześć punktów procentowych udziału w rynku krajowym i pięć punktów procentowych w Chinach. Tymczasem chińscy producenci uzyskali 45 proc. udziału w rynku krajowym w 2022 r. i aż ośmiokrotnie zwiększyli, choć z niskiego poziomu, swoje udziały rynkowe w Europie w latach 2020–2022. 

Branża motoryzacyjna w Europie stoi w obliczu wyzwań, wśród których kluczową rolę odgrywa cyfryzacja sprzedaży i kontaktu z klientem. Jak wynika z analizy dostępnych źródeł, europejscy producenci samochodów muszą nadrobić zaległości w tej dziedzinie, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom konsumentów. 

Według raportu, europejski nabywca nowych aut to reprezentant pokolenia mniej ucyfrowionego, o średniej wieku 58 lat, podczas gdy nowi gracze na rynku, zwłaszcza z Chin, lepiej dostosowują się do potrzeb cyfrowych konsumentów, tzw. „digital natives”. W europejskim przemyśle motoryzacyjnym tylko 20% specjalistów działów badań i rozwoju posiada wymagane kompetencje cyfrowe, co stanowi co najmniej dwa razy mniej niż w przypadku nowych producentów elektrycznych. 
 
Konieczność cyfryzacji w branży motoryzacyjnej 
Branża motoryzacyjna musi zatem zintensyfikować wysiłki na rzecz cyfryzacji sprzedaży i kontaktu z klientem. Jak wskazują eksperci, metody sprzedaży i dystrybucji w Europie są obecnie przestarzałe i opierają się na tradycyjnej sieci dealerskiej. Tymczasem rozwój e-commerce i cyfryzacja branży automotive przekładają się na coraz większe oczekiwania konsumentów, którzy chcą mieć łatwiejszy dostęp do zakupów części i usług online. 

Konieczna jest zatem kompleksowa restrukturyzacja europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, obejmująca nie tylko unowocześnienie technologii, ale również dostosowanie modeli sprzedaży i dystrybucji do potrzeb cyfrowego klienta. Tylko w ten sposób europejscy producenci będą w stanie skutecznie konkurować z nowymi graczami na rynku, takimi jak chińscy producenci elektryków, którzy szybko zdobywają udziały w Europie. 
 

Trend sprzedaży samochodów online: przyszłość motoryzacji 
Według szacunków przedstawicieli branży motoryzacyjnej do 2030 roku prawie siedem na dziesięć nowych samochodów będzie sprzedawanych bezpośrednio poprzez platformy online lub przez producentów samochodów. Kluczowymi czynnikami tego trendu są rosnąca popularność zakupów online oraz dążenie producentów do zwiększenia kontroli nad procesem sprzedaży i relacjami z klientami. Oczekuje się, że ta zmiana w modelu dystrybucji samochodów będzie miała istotny wpływ na cały ekosystem branży motoryzacyjnej. 

Wiele producentów samochodów już teraz rozważa sprzedaż dodatkowych funkcji i usług w ramach miesięcznych planów subskrypcyjnych.

Anna Celmer
Content Specialist
Newsletter
Zapisz się

Sprytny sposób
na handel samochodami w Europie

Od analiz rynku do optymalizacji marży – odkryj jak nasz marketplace może rozwinąć Twój biznes.
Spotkajmy się i wspólnie rozwińmy Twój biznes!
Idź do platformy