Nowe normy emisji dla pojazdów zatwierdzone przez Parlament Europejski 

13 marca 2024 roku posłowie zatwierdzili nowe przepisy Unii Europejskiej (UE) mające na celu ograniczenie emisji z samochodów osobowych, dostawczych, autobusów, ciężarówek i przyczep. By lepiej zrozumieć treść artykułu, zaczynamy od wprowadzenia do tematu – kontekst. 
 
Kontekst 
10 listopada 2022 r. Komisja Europejska zaproponowała bardziej rygorystyczne normy dotyczące emisji zanieczyszczeń powietrza dla pojazdów z silnikami spalinowymi, niezależnie od rodzaju stosowanego paliwa. Obecnie obowiązujące limity emisji dotyczą samochodów osobowych i dostawczych (Euro 6) oraz autobusów, ciężarówek i innych pojazdów ciężarowych o dużej pojemności ładunkowej (Euro VI). Przyjmując to sprawozdanie, Parlament odpowiada na oczekiwania obywateli, aby promować zakup pojazdów elektrycznych spełniających wysokie standardy trwałości baterii, przyspieszyć rozwój infrastruktury cyfrowej i elektrycznej oraz zmniejszyć zależność UE od zagranicznych dostawców energii, zgodnie z propozycjami zawartymi w konkluzjach 4(3), 4(6), 18(2) i 31(3) Konferencji dotyczącej przyszłości Europy. 
 
Wyniki głosowania 13 marca  
Z wynikiem 297 głosów za, 190 przeciwko i 37 wstrzymujących się, Parlament Europejski przyjął porozumienie osiągnięte z Radą Unii Europejskiej w sprawie rozporządzenia Euro 7 dotyczącego homologacji typu i nadzoru rynku pojazdów silnikowych. Nowe normy będą wymagały, aby pojazdy utrzymywały wysoki standard czystości przez cały okres użytkowania. 

Redukcja emisji i zwiększenie trwałości baterii 
W przypadku samochodów osobowych i dostawczych pozostaną obowiązujące warunki testowe Euro 6 oraz limity emisji spalin. W przypadku autobusów i ciężarówek zostaną zastosowane bardziej restrykcyjne limity emisji spalin, mierzone zarówno w laboratoriach, jak i w rzeczywistych warunkach jazdy, przy jednoczesnym zachowaniu warunków testowych Euro 6. Po raz pierwszy normy UE obejmą limity emisji cząstek stałych (PM10) dla samochodów osobowych i dostawczych, oraz minimalne wymagania dotyczące trwałości baterii w samochodach elektrycznych i hybrydowych. 

Lepsze informacje dla konsumentów 
Ekologiczny paszport pojazdu będzie dostępny dla każdego samochodu i będzie zawierał informacje dotyczące jego wpływu na środowisko w chwili rejestracji, takie jak: 

  • limity emisji zanieczyszczeń,  
  • emisje CO2,  
  • zużycie paliwa i energii elektrycznej,  
  • zasięg elektryczny, 
  • trwałość akumulatora.  

Użytkownicy pojazdów będą również mieli dostęp do aktualnych danych dotyczących zużycia paliwa, stanu akumulatora, emisji zanieczyszczeń i innych istotnych informacji generowanych przez systemy pokładowe i monitory. 
 
Wypowiedź sprawozdawcy Parlamentu Europejskiego 
„Udało nam się osiągnąć równowagę między celami środowiskowymi a żywotnymi interesami producentów. Chcemy zapewnić przystępność cenową nowych, mniejszych samochodów z silnikami spalinowymi dla krajowych klientów, jednocześnie umożliwiając przemysłowi motoryzacyjnemu przygotowanie się do oczekiwanej transformacji sektora. UE zajmie się teraz również kwestią emisji z hamulców i opon, oraz zapewnieniem większej trwałości akumulatorów”, mówi Alexandr Vondra z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. 
 
Kolejne kroki  
Rada Unii Europejskiej musi jeszcze formalnie zatwierdzić porozumienie dotyczące normy Euro 7, zanim wejdzie ono w życie. Rozporządzenie dotyczące nowych norm emisji spalin ma wejść w życie po 30 miesiącach od daty przyjęcia w przypadku samochodów osobowych i dostawczych, oraz po 48 miesiącach dla autobusów i ciężarówek. 

Anna Celmer
Content Specialist
Newsletter
Zapisz się

Sprytny sposób
na handel samochodami w Europie

Od analiz rynku do optymalizacji marży – odkryj jak nasz marketplace może rozwinąć Twój biznes.
Spotkajmy się i wspólnie rozwińmy Twój biznes!
Idź do platformy