Evropský parlament schválil nové emisní normy pro vozidla 

Anna Celmer
Content Specialist

Poslanci Evropského parlamentu schválili 13. března 2024 nové právní předpisy Evropské unie (EU), které mají snížit emise z osobních automobilů, dodávek, autobusů, nákladních vozidel a přívěsů. Pro lepší pochopení obsahu článku začneme úvodem do tématu – kontextem.  

Kontext  
10. listopadu 2022. Evropská komise navrhla přísnější emisní normy pro vozidla se spalovacími motory bez ohledu na druh používaného paliva. Současné emisní limity se vztahují na osobní a dodávkové automobily (Euro 6) a autobusy, nákladní automobily a další těžká nákladní vozidla (Euro VI). Přijetím této zprávy Parlament reaguje na očekávání občanů, že podpoří nákup elektrických vozidel, která splňují vysoké standardy životnosti baterií, urychlí rozvoj digitální a elektrické infrastruktury a sníží závislost EU na zahraničních dodavatelích energie, jak je navrženo v závěrech 4 odst. 3, 4 odst. 6, 18 odst. 2 a 31 odst. 3 konference o budoucnosti Evropy.  

Výsledek hlasování ze dne 13. Března 
Evropský parlament přijal 297 hlasy pro, 190 proti a 37 se zdrželo hlasování dohodu dosaženou s Radou Evropské unie o nařízení Euro 7 o schvalování typu motorových vozidel a dozoru nad trhem s nimi. Nové normy budou vyžadovat, aby vozidla po celou dobu své životnosti zachovávala vysoký standard čistoty.  

Snížení emisí a prodloužení životnosti baterií 
Pro osobní a dodávkové automobily zůstanou zachovány stávající zkušební podmínky a emisní limity Euro 6. Pro autobusy a nákladní vozidla budou platit přísnější emisní limity měřené jak v laboratořích, tak v reálných jízdních podmínkách, přičemž zůstanou zachovány zkušební podmínky normy Euro 6. Poprvé budou normy EU zahrnovat emisní limity pevných částic (PM10) pro osobní automobily a dodávky a požadavky na minimální životnost baterií pro elektrické a hybridní automobily. 

Lepší informovanost spotřebitelů 
Pro každý automobil bude k dispozici ekologický pas vozidla, který bude při registraci obsahovat informace o jeho vlivu na životní prostředí, jako např: 

  • emisní limity, 
  • emise CO2, 
  • spotřeba paliva a elektřiny, 
  • elektrický dojezd, 
  • životnost baterií. 

Uživatelé vozidel budou mít také přístup k aktuálním údajům o spotřebě paliva, stavu baterie, emisích a dalším důležitým informacím generovaným palubními systémy a monitory.  

Prohlášení zpravodaje Evropského parlamentu  
„Dosáhli jsme rovnováhy mezi cíli v oblasti životního prostředí a životně důležitými zájmy výrobců. Chceme zajistit cenovou dostupnost nových automobilů s menšími spalovacími motory pro domácí zákazníky a zároveň umožnit automobilovému průmyslu připravit se na očekávanou transformaci tohoto odvětví. EU se nyní bude zabývat také emisemi z brzd a pneumatik a zajistí delší životnost baterií,“ říká Alexandr Vondra ze Skupiny evropských konzervativců a reformistů.  

Další kroky  
Než dohoda Euro 7 vstoupí v platnost, musí ji ještě formálně schválit Rada Evropské unie. Nařízení o nových emisních normách má vstoupit v platnost 30 měsíců po přijetí pro osobní automobily a dodávky a 48 měsíců pro autobusy a nákladní automobily. 

Anna Celmer
Content Specialist
Více záznamů
Blog #Industry Insights 5 Čas na čtení
Digitalizace prodeje automobilů v Evropě  

Téměř 70 % nových automobilů se bude prodávat přímo prostřednictvím online platforem. Vyplývá to z 24. vydání zprávy společnosti KPMG s názvem. ‚Global Automotive Executive Survey‘, která popisuje hlavní trendy v automobilovém průmyslu na celém světě.   Automobilový průmysl je již mnoho desetiletí jedním z klíčových odvětví evropské ekonomiky, které vytváří téměř 7 % HDP regionu […]

Anna Celmer
Content Specialist
Přečtěte si více
Blog #CARET Platform Updates 3 Čas na čtení
Nové funkce platformy CARET  

Společnost CARET provedla zásadní aktualizaci své platformy týkající se ziskových marží, výběru nejlepších nabídek a lepší použitelnosti. Společnost CARET, přední evropské B2B tržiště s automobily, dnes oznámila významnou aktualizaci své platformy, která zákazníkům umožňuje činit informovanější nákupní rozhodnutí, maximalizovat zisky a zefektivnit nákupy automobilů.   Ziskové marže: radikální změna ziskovosti!  CARET zavádí revoluční funkci Power Margin, která zákazníkům […]

Anna Celmer
Content Specialist
Přečtěte si více
Blog #Industry Insights 4 Čas na čtení
Evropská směrnice GSR2: nová kapitola v bezpečnosti silničního provozu 

Směrnice GSR2 neboli nařízení o obecné bezpečnosti zavádí řadu nových požadavků na bezpečnost vozidel, které musí výrobci splnit. Nové předpisy vyžadují, aby výrobci automobilů vybavili každé nové vozidlo nejméně 20 inovativními bezpečnostními systémy a prvky. Tyto změny se týkají všech nových vozidel nabízených na trzích EU a Spojeného království. Přečtěte si podrobnosti o těchto předpisech.   […]

Anna Celmer
Content Specialist
Přečtěte si více
Newsletter
Odběr novinek

Chytrý způsob obchodování s automobily v Evropě

Od analýzy trhu k maximalizaci zisku – zjistěte, jak může naše řešení pozvednout vaše podnikání.
Spojte se s námi a my Vám pomůžeme růst
Registrovat se
Přihlásit se