Wzrost na europejskich rynkach we Francji, Włoszech i Hiszpanii    

Anna Celmer
Content Specialist

Jedne z najważniejszych rynków motoryzacyjnych w Europie, we Francji, Włoszech i Hiszpanii, rozpoczynają rok 2024 od udanych wyników, a dane rejestracyjne wskazują na znaczący wzrost w lutym. Liczby pokazują, że krajowe rynki nadal radzą sobie dobrze pomimo wyzwań minionych lat i nie wykazują oznak spowolnienia. Podczas gdy we Francji odnotowuje się zainteresowanie wszystkimi rodzajami układów napędowych, zarówno we Włoszech, jak i w Hiszpanii, coraz większe znaczenie mają samochody zasilane benzyną oraz hybrydy, które napędzają ich rynki. 
 
 
Impuls dla pojazdów elektrycznych (BEV) we Francji 

 
Według danych Filière Automobile & Mobilités (PFA), francuski rynek motoryzacyjny zanotował w lutym wzrost rejestracji nowych samochodów o 13%. Był to najlepszy wynik spośród trzech głównych rynków europejskich w tym miesiącu. Francja również wykazała zróżnicowanie w wyborze układów napędowych. Rejestracje pojazdów z silnikami benzynowymi wzrosły jedynie o 2% rok do roku, po spadku dostaw w styczniu. Jednocześnie, przy znacznym spadku liczby rejestracji pojazdów z silnikami diesla o 30,5% w ciągu miesiąca, rynek silników spalinowych (ICE) odnotował o 5,7% mniej rejestracji. 
 
Spadek popularności oleju napędowego na większości rynków europejskich wpłynął na rejestracje pojazdów z silnikami spalinowymi (ICE). Jednak większość utraconych udziałów została zrekompensowana przez wzrost rejestracji pojazdów z silnikami benzynowymi. Francja aktualnie doświadcza punktu zwrotnego, gdzie modele z napędem elektrycznym zyskują przewagę nad pojazdami z silnikiem spalinowym. Ten trend został dodatkowo podkreślony przez wyniki rejestracji pojazdów z napędem elektrycznym (BEV). Ich liczba wzrosła o 31,9% w porównaniu z lutym 2023 roku. Stały się one drugim najpopularniejszym wyborem w kraju. Choć wciąż istnieje różnica między pojazdami w pełni elektrycznymi a tymi z silnikiem benzynowym, jest ona mniejsza niż w styczniu, a liczba rejestracji BEV przewyższa połowę liczby rejestracji pojazdów z silnikiem benzynowym. Pod względem udziału w rynku, benzyna stanowiła w lutym 33,7%, co oznacza spadek o 3,6 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim. Udział pojazdów z napędem elektrycznym (BEV) wzrósł do 18,1%, co stanowi wzrost o 2,6 punktu procentowego w porównaniu z tym samym miesiącem w poprzednim roku. Wygląda na to, że technologia ta zyskuje coraz większą popularność we Francji. 
 

Modele w pełni hybrydowe (HEV) również zanotowały wzrost w zeszłym miesiącu, co oznacza wzrost o 28,8% rok do roku. Niemniej jednak, nie wystarczyło to, aby utrzymać ten układ napędowy na drugim miejscu. Pomimo tego, udział HEV w rynku wzrósł o dwa punkty procentowe, osiągając 16,7%. Francuskie dane wykazują również rosnące zainteresowanie łagodnymi hybrydami (MHEV), które oferują wsparcie elektryczne dla układów napędowych spalinowych, lecz nie posiadają własnego zasięgu elektrycznego. Liczba rejestracji tych pojazdów wzrosła o 63,7% w ciągu miesiąca i udział 12,2% w rynku. Rynek hybryd plug-in (PHEV) odżył po słabym występie w styczniu. Liczba rejestracji wzrosła o 11,9% rok do roku. Mimo to, technologia ta nadal pozostaje najsłabszym układem napędowym w głównym nurcie, poza kategorią „inne”. W ciągu miesiąca straciła 0,1 punktu procentowego udziału w rynku, plasując się na poziomie 8,2% ogółu.  

Francuskie dane z początku roku wykazują podobne tendencje jak w lutym, a łączne wyniki za dwa pierwsze miesiące 2024 roku pokazują, że dostawy pojazdów z silnikami benzynowymi spadły o 0,7%, podczas gdy pojazdy elektryczne (BEV) przesunęły się na drugie miejsce ze wzrostem dostaw o 33,9%. Rynek może być świadkiem zmiany dominacji pojedynczego układu napędowego, przy czym żadna technologia nie odgrywa znaczącej roli w całkowitej liczbie rejestracji. 

 
Rośnie udział samochodów benzynowych we Włoszech 
 
Włoski rynek motoryzacyjny odnotowuje wzrost w segmencie benzynowym. Według najnowszych danych włoskiego urzędu motoryzacyjnego ANFIA, liczba rejestracji nowych samochodów we Włoszech wzrosła o 12,8% w lutym. Włochy od dłuższego czasu stawiają na hybrydowe układy napędowe, a ANFIA łączy w tej kategorii zarówno HEV, jak i MHEV. Ten trend kontynuował się również w lutym, gdzie dostawy hybryd wzrosły o 16,1%. 
 
Jednak w przeciwieństwie do Francji, silniki benzynowe odnotowały wzrost popularności w lutym. Ich liczba wzrosła o 33,4% w ubiegłym miesiącu, chociaż 45 901 rejestracji było o niecałe 10 000 sztuk mniej niż w przypadku hybryd. Jednakże, ten wzrost przełożył się także na znaczny wzrost udziału w rynku, który wyniósł 31,2%, w porównaniu do 26,4% w tym samym okresie roku ubiegłego. W przypadku silników wysokoprężnych, liczba rejestracji spadła o 11,8%, a ich udział w rynku zmniejszył się do 14,6%. Niemniej jednak, liczba 21 455 dostarczonych egzemplarzy nadal była wyższa niż na innych dużych rynkach europejskich, z wyjątkiem Niemiec. Wyniki benzynowe przyczyniły się do poprawy ogólnego udziału w rynku silników spalinowych (ICE), chociaż tylko o 0,7 punktu procentowego, osiągając 45,8%. 
 
W przeciwieństwie do rynku francuskiego, Włochy są w dużej mierze krajem dwóch napędów, z hybrydami i modelami benzynowymi na prowadzeniu. To ma negatywny wpływ na rynek pojazdów elektrycznych (EV), gdzie modele BEV i PHEV napotykają na trudności. W lutym zarejestrowano zaledwie 5 007 całkowicie elektrycznych samochodów osobowych. Oznacza to wzrost o 3,1% rok do roku, ale udział tego rodzaju napędu wynosił jedynie 3,4% na całym rynku, co stanowi spadek o 0,3 punktu procentowego. Pojazdy PHEV miały jeszcze trudniejszą sytuację. Ich rejestracje spadły o 16,6%, osiągając poziom 4 662 dostaw. Ich udział w rynku wyniósł 3,2%, co oznacza spadek w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem 4,3%. Łączne dostawy pojazdów elektrycznych w lutym spadły o 7,4%, stanowiąc zaledwie 6,6% wszystkich rejestracji. 

W pierwszych dwóch miesiącach roku rejestracje hybryd wzrosły o 15,2%, podczas gdy benzyna zanotowała wzrost o 30,1%. Mimo spadku rejestracji pojazdów z silnikami diesla o 10,2% w 2024 roku, rejestracje silników spalinowych (ICE) wzrosły ogółem o 13,4%. Pojazdy BEV miały dotąd trudności, a dostawy spadły o 2,7%, podczas gdy pojazdy PHEV zanotowały spadek o 25,2%. Łącznie rejestracje pojazdów elektrycznych wzrosły o 43% w styczniu i lutym. ANFIA wyraża nadzieję, że sytuacja z pojazdami elektrycznymi poprawi się po opublikowaniu nowego dekretu włoskiego premiera, który obejmuje zachęty do odnowienia parku samochodowego w kraju i plany pomocy w redukcji emisji CO2. Dopóki nowe prawo nie wejdzie w życie, rynek pozostaje w zawieszeniu, gdyż ci, którzy rozważają zakup pojazdu elektrycznego, czekają na lepsze zachęty do zakupu. 
 
Hiszpania staje w obliczu stagnacji w liczbie rejestracji  
 
Na hiszpańskim rynku motoryzacyjnym panuje ostrożny optymizm, po tym jak wzrost rejestracji o 9,9%, zgłoszony przez ANFAC, przedłużył serię pozytywnych danych w kraju do 14 miesiąca. Jednak rynek pojazdów elektrycznych w Hiszpanii pozostaje nadal na niskim poziomie. Władze podkreśliły konieczność zwiększenia liczby rejestracji, aby przekroczyć barierę miliona nowych samochodów w 2024 roku. 
 
Większość zarejestrowanych samochodów osobowych stanowiły pojazdy z silnikami benzynowymi (40,1%). Jednak, podobnie jak we Francji, rynek tego rodzaju paliwa wydaje się zwalniać. Procent dostarczonych jednostek wzrósł jedynie o 3,7% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Pomimo tej poprawy, udział pojazdów z silnikami benzynowymi w rynku spadł z 42,6% w lutym 2023 roku, co sugeruje potencjalne ochłodzenie zainteresowania. 

Największy wzrost odnotowano na rynku hybrydowym, obejmującym HEV i MHEV, co stanowi wzrost o 26,6% rok do roku. Oznacza to, że napędy hybrydowe stanowiły 35,2% rynku, w porównaniu z 30,6% rok wcześniej. Tym samym, kolejny kraj kieruje się w stronę mniej zróżnicowanego przemysłu, polegając na dwóch głównych układach napędowych. Hiszpania stara się zachęcić nabywców do zakupu pojazdów elektrycznych. Zarówno pojazdy BEV, jak i PHEV, odnotowały poprawę w ciągu miesiąca, przy czym całkowicie elektryczne układy napędowe wzrosły o 15,4%. Jednakże, ta poprawa odpowiada jedynie 4,7% udziału w rynku. Pojazdy PHEV odnotowały wzrost o 15,6% w lutymi i wyniosły 6,8% udziału w rynku. 

Z tego powodu pojazdy PHEV pozostają najpopularniejszym układem napędowym typu plug-in w Hiszpanii, co stwarza problem dla kraju w kontekście redukcji emisji CO2 z pojazdów. To właśnie pojazdy PHEV i HEV, które nadal emitują gaz cieplarniany, powinny stopniowo obniżać średni poziom emisji CO2 w kraju, w oczekiwaniu na dojrzałość rynku BEV. 

Anna Celmer
Content Specialist
Newsletter
Zapisz się

Sprytny sposób
na handel samochodami w Europie

Od analiz rynku do optymalizacji marży – odkryj jak nasz marketplace może rozwinąć Twój biznes.
Spotkajmy się i wspólnie rozwińmy Twój biznes!
Idź do platformy