One to thousands

Vystavujte jednou, prodávejte všude: CARET zpřístupní vaše zásoby rozsáhlé síti ochotných kupujících po celé Evropě.

Stačí, když jednou podáte nabídku ve svém jazyce a se specifikacemi platnými ve vaší zemi, a můžete se spojit s tisíci profesionálních kupujících v celé Evropě.

Naše platforma překládá specifikace vašeho vozu na jednotlivé trhy, čímž maximalizuje vaše marže a zvyšuje váš zisk.

Caret je váš
jediný obchodní
partner.

 • Zaregistrujte se ZDARMA!
 • Transakční poplatek je V CENĚ vozu!
 • Obchodujte v MĚNĚ své země!
 • Platforma je v souladu s DAŇOVÝMI PŘEDPISY!

Proč je důležitý rozsah od jednoho do tisíce?

 1. 1
  Snadný dosah po celé Evropě

  Již nemusíte vytvářet více nabídek pro různé trhy. K oslovení různorodého a širokého evropského publika vám stačí jedna nabídka v rodném jazyce.

 2. 2
  Optimalizováno pro každý trh

  Inteligentní překlad CARET přizpůsobí specifikaci vašeho vozu očekáváním a požadavkům kupujících v různých evropských zemích.

  Díky této úpravě se vaše nabídky efektivněji dostanou k širší skupině kupujících.

 3. 3
  Maximalizace hodnoty prodeje a zisků

  Pečlivým přizpůsobením specifikací jednotlivým trhům pomáhá CARET zvýšit vnímání hodnoty vašich vozidel. To přispívá nejen k lepším cenám, ale také ke zvýšení celkového zisku.

CARET promění vaši jedinou nabídku v bránu k tisícům potenciálních nabídek. Jde o víc než jen o oslovení; jde o efektivní komunikaci, maximalizaci hodnoty a zvýšení vašich zisků.

Vstupte na širší a lukrativnější evropský trh bez dalších potíží.

Chytrý způsob obchodování s automobily v Evropě

Od analýzy trhu k maximalizaci zisku – zjistěte, jak může naše řešení pozvednout vaše podnikání.
Spojte se s námi a my Vám pomůžeme růst
Registrovat se

„As a frequent buyer in the European automotive market, operating primarily in France, CARET has revolutionized the way we do business. The platform’s ability to connect us with a diverse range of vehicles from across Europe has increased our turnover, enabling us to source exactly what our market demands. One of the standout features for us is CARET’s response to our buying demands: it not only presents a list of cars that match our criteria from all over Europe but also intelligently shows us the closest matches, clearly marking any missing equipment or differences. This detailed comparison is invaluable, making it far easier to decide on potential purchases and communicate effectively with our clients. What’s also beneficial is how all transactions, regardless of the seller’s location, are conducted in our local currency, simplifying the financial process immensely. Not to mention that all the communication is run in our language.The assurance of compliance and security in every deal has given us the confidence to expand our offerings, and CARET’s seamless handling of cross-European transactions has been instrumental in improving our margins. For us, CARET is more than a platform; it’s a key strategy for growth and profitability in a competitive landscape“

Alexis Padioleau
Qarson, France

Related WEBINAR

Elevate your business
Přihlásit se